Tech!

Dassault Systèmes เปิดตัวซอฟท์แวร์รุ่นใหม่ SOLIDWORKS 2017 สำหรับงานออกแบบ

solid-work-2017-1
Dassault Systèmes, บริษัท 3DEXPERIENCE ผู้นำของโลกด้านซอฟต์แวร์การออกแบบ 3D
, การสร้างโมเดลจำลอง 3D แบบดิจิทัล และโซลูชั่่นการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
ประกาศเปิดตัว SOLIDWORKS 2017 ที่จะทำให้ธุรกิจสตาร์ตอัปขนาดเล็ก
ไปจนถึงองค์กรใหญ่ที่ครอบคลุมอยู่ทั่วโลก
สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์
โดยมุ่งสู่การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบและพัฒนา 3D ที่ทำได้ง่าย ทุกเวลา, ทุกที่ และด้วยอุปกรณ์ใดก็ได้

solid-work-2017-2

ด้วยความสามารถของแพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE ของ Dassault Systèmes ทำให้
สามารถช่วยเหลือผู้สร้างนวัตกรรมได้ ทั้งในการออกแบบ, การตรวจสอบ, การทำงานร่วมกัน,
การสร้างและการบริหารกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของพวกเขาด้วยการใช้งานแบบผสมผสาน

โดยมีจุดเด่นความสามารถใหม่ๆ สำหรับแก้ปัญหาการผลิตทางอุตสาหกรรมแบบไร้กระดาษ ไปจนถึงการสนับสนุน Model Based Definition และการออกแบบแผงวงจรพิมพ์ (PCB) ทั้งผู้ใช้มือใหม่และที่มีประสบการณ์แล้ว สามารถเพิ่มผลิตภาพให้สูงขึ้นด้วยการจำลองแบบเพื่อการวิเคราะห์, แก้ปัญหา, การทำให้เห็นภาพ และการตรวจพิสูจน์การทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้ก่อนที่จะสร้างต้นแบบขึ้นมา เครื่องมือใหม่ๆ สามารถเปิดโมเดล 3D ต่างๆ ได้ จึงสามารถทำงานร่วมกันกับคู่ค้าและลูกค้าได้ดีกว่า และการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ (PDM) แบบพลวัต โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างแนวคิด ไปจนถึงการผลิตทางอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงการสนับสนุนแก่ทีมงานที่กระจายกันอยู่หลายๆ แห่ง และที่อยู่ไกลได้อย่างน่าเชื่อถือ

“เราจำเป็นต้องทำตามข้อกำหนดหลายๆ อย่างของอุปกรณ์ทางการแพทย์ SOLIDWORKS ช่วยให้เกิดแรงขับในการออกแบบทางอุตสาหกรรมที่ล้ำสมัย ทำให้งานของเราสำเร็จลุล่วงได้เร็วกว่า และสามารถนำผลิตภัณฑ์พยุงแขนโดยอาศัยการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อ (myoelectric upper limb orthosis) ของเราเข้าสู่ตลาดได้” กล่าวโดย Andrew Harlan วิศวกรเครื่องกลผู้ที่มีบาทสำคัญจาก Myomo Inc. “เราใช้ SOLIDWORKS เป็นการเฉพาะ เพื่อให้งานออกแบบของเราทำออกมาได้เต็มที่ ด้วยความสามารถในการทำงานร่วมกันกับนักออกแบบทางอุตสาหกรรม, ที่ปรึกษา และโรงงานผู้ผลิต ตลอดจนการทำงานข้ามเขตเวลาที่ต่างกันได้ง่ายขึ้นตลอดทั้งกระบวนการ โมเดลที่สร้างขึ้นจาก SOLIDWORKS มีความถูกต้องแม่นยำมาก และมีความน่าสนใจตรงที่ทำให้เราทำงานได้เร็ว ทั้งการออกแบบ, การทำซ้ำ และการปรับปรุงชิ้นส่วนในทางเทคนิคขั้นสูง”

solid-work-2017-3

“SOLIDWORKS 2017 ทำให้กระบวนการออกแบบและการพัฒนาทำได้ง่ายขึ้น ทั้งจากประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ดีกว่า, ความสามารถใหม่ๆ ที่เพิ่มเข้ามาเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้น และฟังก์ชั่นการใช้งานที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการทำงานเป็นทีมและเครือข่ายได้อย่างไร้รอยต่อ” กล่าวโดย Gian Paolo Bassi, CEO, SOLIDWORKS, Dassault Systèmes. “ในแต่ละปี มีเสียงตอบรับจากประชาคมผู้ใช้ SOLIDWORKS ของเรา ซึ่งกลายเป็นแรงขับเคลื่อนให้เรามุ่งมั่นการวิจัยและพัฒนา เพื่อเสนอชุดผลิตภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่น และตอบสนองความต้องการทั้งทางธุรกิจ, การออกแบบ และทางวิศวกรรม เรารู้สึกตื่นเต้นดีใจที่ได้นำเอาความสามารถและสมรรถนะที่สูงขึ้นไปใส่ไว้ในมือของพวกเขาไปพร้อมกับ SOLIDWORKS 2017”

บางอย่างต่อไปนี้มาจากการร้องขอของผู้ใช้มากเป็นอันด้บต้นๆ รวมทั้งความสามารถใหม่ๆ และสิ่งที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ได้ถูกรวมเอาไว้ในชุด :

solid-work-2017-4

คุณลักษณะเด่นของ SOLIDWORKS 2017  ปรับเปลี่ยนใหม่เพื่อแก้ปัญหาการออกแบบ PCB  :

  • SOLIDWORKS PCB — สามารถออกแบบทั้งในส่วนของงานทางอิเล็กทรอนิกส์และงานทางกลไปพร้อมกันตามที่ต้องการได้อย่างไร้รอยต่อ พร้อมทั้งรวมเอาทักษะความเชี่ยวชาญในการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ของ Altium และความง่ายต่อการใช้งานของ SOLIDWORKS มาไว้ด้วยกัน
  • User-friendly interface — สภาพแวดล้อมของเครื่องมือสำหรับการสร้างแผนผังและเลย์เอาต์ถูกทำให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อการเลือกใช้ตัวเลือกต่างๆ ในการจัดเส้นทางของลายวงจรให้ออกมาดีที่สุด โดยอยู่บนข้อจำกัดพื้นฐานของการออกแบบ จากตัวเลือกทั้ง Interactive Routing, AutoRoute, Multi-Track, และ Differential Pair ซึ่งการจัดวางตำแหน่งและเลือกองค์ประกอบขึ้นมาใหม่นั้น เป็นการตัดสินใจจากข้อมูลที่ได้รับในเวลาจริง (real-time) จากซัพพลายเออร์ และนำมารวมเข้าด้วยกันกับโมเดลที่ SOLIDWORKS สร้างขึ้นภายในสภาพแวดล้อมของการออกแบบ PCB และเป็นเจตนาเพื่อตรวจพิสูจน์ความถูกต้องของงานออกแบบในทางไฟฟ้า-ทางกล

เร่งกระบวนการออกแบบ ด้วยพลังความสามารถและสมรรถนะหลักที่เพิ่มขึ้น :

Modeling power — เร่งกระบวนการออกแบบให้เร็วขึ้น ด้วยเครื่องมือใหม่ๆ ทั้ง Chamfer, Fillet, และ Advanced Hole Specification ทำให้สามารถสร้างพื้นผิวที่มีความลาดเอียงที่บริเวณขอบหรือมุมให้สมมาตรกัน (chamfers) และสามารถแปรเปลี่ยนได้อีกหลายแบบจากการปฏิบัติง่ายๆ เพียงครั้งเดียว, การสลับจาก Chamfer ที่มีอยู่ก่อนแล้วไปที่ Fillet และสลับในทางกลับกัน เพื่อทำให้งานออกแบบเปลี่ยนแปลงภายในชั่ววินาที, การนำเอาและเข้าถึง hole definitions ที่มีอยู่ก่อนแล้ว และนำมาใช้เพื่อให้งานเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะเอาไว้ก่อนได้อย่างฉับไว, และการสร้าง stepped holes ได้รวดเร็วกว่าจากการปฏิบัติเพียงครั้งเดียว

Surfacing — กำจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการสร้างรูปทรง 3 มิติที่ซับซ้อน, ช่วยประหยัดเวลา และหลีกเลี่ยงการเอาชนะปัญหาด้วยวิธีการที่ซับซ้อน ด้วยการใช้คุณสมบัติใหม่ของ Surfacing เช่น wrap, drag and drop, emboss, deboss, และ 3D Curve

Magnetic mates — สำหรับงานที่มีขนาดใหญ่ ความท้าทายอยู่ที่การจัดองค์ประกอบ โดยที่สามารถจัดระบบของอุปกรณ์และพื้นที่ได้ง่าย, การปล่อยชิ้นส่วนและองค์ประกอบที่มีคุณค่าออกมาวาง โดยที่มีการใช้จุดต่ออย่างเหมาะสม ก็เพื่อให้ง่ายต่อการจับลากและวางในการจับคู่กัน และง่ายต่อการปรับตำแหน่งใหม่ของโมเดล

เข้าใจงานออกแบบได้อย่างถูกต้องจากแบบจำลอง :

Simulation static study — การใส่ตัวแปรอินพุต เพื่อทำให้การตัดสินใจในทางลอจิกเป็นไปโดยอัตโนมัติ

Stress hot spots — การพิสูจน์จุดที่เกิดความเค้นเหล่านั้นก็เพื่อการตรวจสอบโมเดล โดยสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว หรือจะตั้งค่าเอาไว้เพื่อสนับสนุนการจำลองแบบ และตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ได้ละเอียดยิ่งขึ้น

Single-click conversion — ศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงได้อย่างฉับไว ทั้งการเปลี่ยนแปลงจากแบบ linear static ไปเป็นแบบ non-linear หรือแบบพลวัต (dynamic)

RealView — แสดงผลการจำลองแบบ เพื่อการวิเคราะห์การติดต่อสื่อสารได้อย่างชัดเจน

เพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกัน ด้วยการเปิดผังระบบงานออกแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และกำจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่มีต่อข้อมูลจากแหล่งภายนอก :

3D Interconnect — ทำงานได้ทั้งข้อมูลกลาง และข้อมูลที่กำเนิดมาจาก CAD (native CAD) อย่างเช่น การอัปเดตไฟล์ของชิ้นส่วนและองค์ประกอบที่มีการปรับเปลี่ยนแบบโดยใช้คุณสมบัติ Update Model, การเปิดไฟล์ที่อิมพอร์ตเข้ามาได้โดยตรง และดำเนินการต่อไปด้วย Base Parts หรือเปิดผังระบบงาน (workflows) ที่มาจากหลายๆ แหล่ง เพื่อการทำงานร่วมกันกับลูกค้าและคู่ค้า

eDrawings — ทำให้เห็นเป็นภาพได้จากการใช้ข้อมูลการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ทุกชนิด ทำให้สามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายและมีความถูกต้อง จากข้อมูลที่กำเนิดมาจาก CAD ถูกนำไปสร้างเป็นรูป 3 มิติจริงด้วย Google Cardboard โดยสามารถเข้าถึงการใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วยโมไบล์แอพได้ทั้งอุปกรณ์ Android และ iOS

การสร้างและการจัดการรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ข้อมูลในแนวคิดไปจนถึงการผลิตทางอุตสาหกรรม:

SOLIDWORKS PDM — เพิ่มวิธีการทำงานของทีมในด้านการจัดการและการร่วมมือกันในด้านการออกแบบ โดยการควบคุมข้อมูลการออกแบบ และทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นชุดข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นจาก SOLIDWORKS MBD (model based definition) ด้วยการสร้าง 3D PDFs แบบอัตโนมัติ ทั้งนี้รายการไฟล์ที่กำเนิดมากจาก CAD ที่อยู่ใน SOLIDWORKS PDM Vault จะมีการเข้าเช็คอินโครงสร้าง และติดตามตรวจสอบ เมื่อพวกเขานำข้อมูลไปใช้และเขียนทับชุดไฟล์ ทั้งนี้เพื่อทำให้เกิดความยุ่งยากน้อยที่สุด

SOLIDWORKS MBD — การสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำไปตลอดเส้นทางของการปฏิบัติในการผลิตทางอุตสาหกรรม ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น มิติพื้นฐาน และ Polar Dimensioning Schemes ที่เป็นไปโดยอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์แบบ, การอ้างอิงกับแนวขอบโดยตรง, การสร้างจุดตัดของรูปทรงเรขาคณิตที่เกิดขึ้นระหว่างพื้นผิวที่ร่างขึ้นมาได้โดยง่าย, และการสร้าง 3D PDF ให้มีระดับความละเอียดที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อการควบคุมทั้งขนาดและคุณภาพของไฟล์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SOLIDWORKS 2017 รวมทั้งการสาธิตผลิตภัณฑ์ และกำหนดการขายปลีกที่กำลังจะจัดขึ้น
กรุณาเข้าเยี่ยมชมได้ที่ : solidworks.com/launch/index.htm?scid=SW2017_SWCOM_Innovate

jetboat

Jetboat is a Bangkok-based tech blogger and has more than ten years of blogger sence in Thailand Specializes in mobile application , tech industries , security ,gadget, mobile marketing ,social network.

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button