Tech!

เอไอเอส เปิดตัวอุ่นใจ CYBER ยกระดับความรู้เท่าทันยุคดิจิทัล พร้อมจับมือกูเกิ้ลเปิดตัว Google Family Link

AIS อุ่นใจ Cyber

AIS  ผลักดันการสร้างสังคม Digital กับ  อุ่นใจไซเบอร์ยกระดับมาตรฐานความรู้เท่าทัน Digital ด้วย DQ (Digital Quotient) สำหรับเยาวชน  และการพัฒนาระบบคัดกรอง Online Content ที่ไม่เหมาะสม ด้วยระบบ “AIS Secure Net (Beta Phase)” และ “Google Family Link” ที่เกิดจากความร่วมมือกับ Google
โครงการอุ่นใจไซเบอร์มีเป้าหมายในการสร้างภูมิคุ้มกันรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างเครื่องมือคัดกรอง Content ที่ไม่เหมาะสมจากโลก Digital โดยเน้นใน2 ด้านคือมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างทักษะทาง Digital (Educator) เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะเพื่อให้ใช้ดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน  และป้องกัน (Protector) ความเสี่ยงจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน Digital Solutions

การยกระดับมาตรฐานความรู้เท่าทันDigital ด้วยDQ (Digital Quotient)

AIS เป็นรายแรกและรายเดียวในไทยที่ได้นำเข้าDQ ชุดการเรียนรู้ 360 องศาเพื่อพัฒนาทักษะและความฉลาดทางดิจิทัลDQ ครบทั้ง8 ทักษะให้กับเด็กๆ สร้างภูมิคุ้มกันในการก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์อย่างมีไหวพริบ รู้จักวางตัวอย่างเหมาะสมกับคนแปลกหน้าและใช้มือถือ

แท็บเล็ตอย่างฉลาดไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งชุดการเรียนรู้นี้ได้รับการยอมรับและมีการนำไปฝึกทักษะให้กับเด็กๆมากกว่า 110 ประเทศทั่วโลกแปลถึง 21 ภาษาจาก 100 พาร์ทเนอร์

ขณะนี้ได้เริ่มขยายผลการสร้างทักษะความฉลาดทางดิจิทัล DQ (Digital Quotation)  ไปสู่ภาคการศึกษาทั่วประเทศรวมถึงเปิดPortal ศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับคนไทยทุกคนที่โรงเรียนหรือสถาบันที่ทำงานเพื่อพัฒนาเยาวชนต่างๆสามารถเข้ามาใช้งานได้แล้ววันนี้ที่ www.ais.co.th/dq

www.ais.coc.th/DQ

การพัฒนาระบบคัดกรองOnline Content ที่ไม่เหมาะสม

เอไอเอสเปิดตัว AIS Secure Net (Beta) ที่จะช่วยป้องกันและคัดกรองเนื้อหาบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเว็บ, ข้อความรูปภาพหรือวิดีโอที่ไม่เหมาะสมจากบุตรหลาน ในช่วงแรกนี้เอไอเอสจะเปิดให้ลูกค้าได้ทดลองใช้บริการเป็น Beta Phase

AIS Secure Net

ซึ่งจะมีการเชิญชวนลูกค้าเอไอเอสที่สนใจอยากใช้บริการเข้ามาลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์เพื่อร่วมทดลองใช้บริการก่อนใครจำนวน 10,000 คนแรก  สามารถเข้ามาลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน2562  และลูกค้ากลุ่มนี้ก็จะได้ทดลองใช้บริการ AIS Secure Net ได้ตั้งแต่วันที่4 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ยังมีร่วมมือกับ Google ในการนำบริการ Parental Control ผ่านแอปพลิเคชั่น Google Family Link มาขยายผลสู่กลุ่มผู้ปกครองคนไทย (ใช้ได้ทุกเครือข่าย) ที่จะสามารถให้คำแนะนำดูแลการใช้งานโทรศัพท์รวมถึงดูแลความปลอดภัยจากพิกัดปัจจุบันของบุตรหลานได้ง่ายๆ  โดยเอไอเอสมอบอินเทอร์เน็ต on-top สำหรับการใช้งานให้ลูกค้าเอไอเอสสามารถดูแลบุตรหลานของท่านได้อย่างสบายใจ

Google Family Link

สถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของเยาวชนไทย    

  • ปี 2561เยาวชนไทยอายุระหว่าง 8 – 12 ปี มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงถึง 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกถึง 3 ชั่วโมง
  • ค้นพบว่าเด็กไทยขาดทักษะในการใช้งานดิจิทัลอย่างชาญฉลาด ทำให้เสี่ยงได้รับภัยอันตรายที่แฝงมากับอินเทอร์เน็ตใน 4 รูปแบบคือการถูกกลั่นแกล้งออนไลน์ (Cyber bullying) การเข้าถึงสื่อลามก ,การติดเกม และการถูกหลอกให้พบกับคนแปลกหน้า
  • ปี 2561 มีรายงานว่าคนไทยทิ้งขยะอันตรายทั้งสิ้น 638,000 ตัน ซึ่งขยะส่วนใหญ่เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สูงถึง 65% อีกทั้งของเสียอันตรายจากชุมชนเหล่านี้ ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีเพียง 83,000 ตันเท่านั้น

jetboat

Jetboat is a Bangkok-based tech blogger and has more than ten years of blogger sence in Thailand Specializes in mobile application , tech industries , security ,gadget, mobile marketing ,social network.

Related Articles

Back to top button