Review!

รีวิวแอพ “หมอชนะ” ประเมินความเสี่ยง เลี่ยงพื้นที่หนี Covid-19

แอป "หมอชนะ" ร่วมโหลด ร่วมใช้ พิชิต Covid-19

อุปสรรคหนึ่งของการทำงานด้าน Covid-19  สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ คือการปกปิดข้อมูลของประชาชนในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ ซึ่งแอป “หมอชนะ” จะช่วยแก้ปัญหานี้ โดยอาศัยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth ติดตามตำแหน่ง

เหตุผลที่เราแนะนำให้ดาวน์โหลดแอป “หมอชนะ”

แอปจะมีการเก็บข้อมูลตงของผู้ใช้แอปเพื่อประเมินความเสี่ยง และติดตามสถานที่ที่ไป  ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้แอปได้ผ่านพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงมาหรือไม่  ทำให้เมื่อผู้มารับบริการทางการแพทย์แสดงข้อมูลในแอป บุคลากรทางการแพทย์ก็จะสามารถจัดลำดับความเร่งด่วนและวางมาตรการในการรักษาหรือส่งตรวจได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ

นอกจากนั้น สำหรับผู้ใช้แอปทั่วไปที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ก็สามารถตรวจดูแอปเพื่อประเมินได้ว่าพื้นที่ใดเป็นพื้นที่เสี่ยง แล้วปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางหรือบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งย่อมจะทำให้ทุกคนสามารถเว้นระยะห่างทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

มีการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้แค่ไหน และนำข้อมูลไปทำอะไรบ้าง

เแอปไม่มีนโยบายที่จะเก็บข้อมุลที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพและข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น การลงทะเบียนใช้แอปจึงเป็นแบบไม่ระบุตัวตน (Anonymous)  และมรกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบกระบวนการจัดการข้อมูลให้เป็นไปตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
โดยเมื่อผ่านวิกฤตการณ์ Covid-19 แล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะถูกทำลายทิ้งทันที ในส่วนโค้ดแอปยังเป็น Open Source  เพื่อให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ และง่ายต่อการส่งต่อไปยังระบบอื่น ๆ เพื่อขยายผลต่อไป

1. หลังจากเปิดแอพครั้งแรก ให้เรากดไปที่ปุ่ม “ลงทะเบียน”

2.แอพจะแสดงเรื่องเงื่อนไข และข้อตกลงกับเราก่อน  ถ้าเราตกลง และยินยอมก็กด “ยอมรับ” ไปครับ ปกติแล้วแอพแนวนี้จะมีการขอข้อมูลการเข้าถึง เพื่อให้ทราบว่าเราไปที่ไหนมาบ้าง และบริเวณนั้นมีใครที่กำลังลงแอพนี้เช่นเดียวกัน ฉะนั้น จะมีการขอสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยง ของผู้ใช้แอพจะแสดงเรื่องเงื่อนไขและข้อตกลงกับเราก่อน 

3. แอพจะขอสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของคุณ โดยข้อมูลที่ขอคือ

– ตำแหน่งของคุณ เพื่อการแจ้งเตือนหากคุณได้ไปใชก้ชิดกัยคนที่มีความเสี่ยง หรืออยู่ในพื้นที่ความเสี่ยง
– การเคลื่อนที่ของคุณ เพื่อจัดการใช้พลังงานของมือถืออย่างมีประสิทธิภ่าพ

ถ้าเราตกลง และยินยอมก็กด “อนญาตให้เข้าถึง” ครับ

4. มีบุคคลที่มีความเสี่ยงอยู่ใกล้ๆ กับเรา แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร อยู่ที่คุณสมบัตินี้ครับ สิทธิในการเข้าถึง Bluetooth  โดยคุณสมบัตินี้จะใช้พลังงานต่ำ เพื่อคอยสแกนหาคนใกล้ตัว และแจ้งเตือนทันที หาคุณไปใกล้ชิดคนที่มีความเสี่ยง

5. แอพหมอชนะจะสอบถามอาหการของผู้ใช่ โดยการประเมินผ่านแบบสอบถาม
โดยทำไปเพื่อให้รู้สถานะ ทราบข้อปฎิบัติ และเพิ่มความปลอดภัยว่าคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ โดยแอพจะถามถึงอาการเจ็บป่วยของเรา ว่ามีความเสี่ยงหรือหรือไม่ เช่น

– เป็นไข้สูง 37.5 องศาหรือไม่
– มีอาการไอ หอบ เจ็บคอ หรืออาเจียนร่วมด้วยหรือเปล่า

6. จากนั้นแอปจะถามลงลงลึกทั้งข้อมูลของเรา และคนใกล้ชิดเพิ่มขึ้นไปอีก  

– มีการเดินทางไปต่างประเทศช่วง 14 วันก่อนหรือไม่ 
– มีการได้อยู่ใกล้ชิดบุคคลที่มีความเสี่ยงในช่วง 14 วันก่อนหน้าหรือไม่
– มีการได้ประกอบอาชีพใกล้ชิดกับชาวต่างชาติหรือไม่

7. หลังจากได้ข้อมูลเบื้องต้น จากนั้นแอปจะประเมินและบอกระดับความเสี่ยงของเราว่าอยู่ระดับไหน

– สีเขียว สำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงต่ำมาก ซึ่งเป็นคนที่ไม่มีอาการ ไม่มีประวัติไปต่างประเทศ หรือใกล้ชิดผู้มีความเสี่ยงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา

– สีเหลือง สำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงน้อย ซึ่งอาจจะมีอาการไข้หวัด แต่ไม่มีประวัติไปต่างประเทศ หรือใกล้ชิดผู้มีความเสี่ยงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา

สีส้ม สำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยง เพราะเป็นคนที่มีประวัติไปต่างประเทศ หรือใกล้ชิดผู้มีความเสี่ยงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา แต่ไม่แสดงอาการ หรือมีอาการไม่เด่นชัด คนในกลุ่มนี้ต้องกักตัวอยู่กับบ้านจนครบ 14 วัน พร้อมทั้งเฝ้าระวัง ถ้ามีอาการควรรีบไปโรงพยาบาลทันที

– สีแดง สำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงมาก เพราะทั้งมีอาการ และมีประวัติไปต่างประเทศ หรือใกล้ชิดผู้มีความเสี่ยงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา จะต้องรีบไปโรงพยาบาลทันที

จากนั้นแอปจะให้ QR Code มา 1 อัน สำหรับเก็บข้อมูล และรายงานสถานะการอัพเดทล่าสุดของเราครับ

ในอนาคต เมื่อมีฐานข้อมูลเพียงพอ ค่าสียังมีการเปลี่ยนแปลงอัพเดตแบบเรียลไทม์ตามข้อมูลการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ทำให้ทุกครั้งที่มีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่และระบบพบว่าผู้ใช้งานมีประวัติการเดินทางเข้าใกล้ผู้ติดเชื้อรายใหม่นั้นในช่วงที่ผ่านมา แอปจะเตือนผู้ใช้งานให้รับรู้ถึงความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปด้วยค่าสีใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่ความระมัดระวังและการปรับพฤติกรรมของผู้ใช้ได้อย่างดีมากขึ้นครับ

ดาวน์โหลดแอปทั้งบนระบบ iOS และ Android ได้ทาง QR Code

ดาวน์โหลดแอปทั้งบนระบบ iOS และ Android ได้ทาง QR Code หรือทาง https://morchana.app.link/download ครับ

jetboat

Jetboat is a Bangkok-based tech blogger and has more than ten years of blogger sence in Thailand Specializes in mobile application , tech industries , security ,gadget, mobile marketing ,social network.

Related Articles

Back to top button