Ride!

Changan Auto ผู้ผลิตรถ EV จีนรุกสร้างฐานผลิตในไทย ตั้งเป้า 1 แสนคันต่อปี

Changan Auto ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนควักเงินลงทุน 285 ล้านดอลลาร์ในโรงงานในประเทศไทยเพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) 100,000 คันต่อปี คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทยกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี
บริษัทมีเป้าหมายที่จะจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้ นายนฤตม์ เทิดธีระสุข เลขาธิการคณะกรรมการบริษัทกล่าว

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการประกอบและส่งออกรถยนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของเอเชียสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ เช่น โตโยต้า ( ) และฮอนด้า ( 7267 ) อุตสาหกรรมนี้มีสัดส่วนประมาณ 10% ของ GDP และงานภาคการผลิตของประเทศไทย

“การตัดสินใจของฉางอันในการลงทุนในประเทศไทยถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมให้ประเทศเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก” นายณฤทธิ์กล่าว

ผู้ผลิต EV สัญชาติจีนรายอื่นๆ เช่น BYD ได้ลงทุนในโรงงานในไทยเช่นกัน เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคในประเทศที่เลือกจากแบรนด์อย่าง Great Wall Motors และ Tesla

Source
www.reuters.com

jetboat

Jetboat is a Bangkok-based tech blogger and has more than ten years of blogger sence in Thailand Specializes in mobile application , tech industries , security ,gadget, mobile marketing ,social network.

Related Articles

Back to top button