Tech!

Palantir สาธิตวิธีใช้ AI ในกองทัพเพื่อป้องกันประเทศ

การใช้ AI ในกองทัพเป็นที่ถกเถียงกันมาก โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) และอัลกอริทึมจะต้องดำเนินการอย่างมีจริยธรรมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้    ซึ่งทาง Palantir ได้แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้ AI เพื่อการป้องกันประเทศและวัตถุประสงค์ทางทหารอื่น ๆ ได้อย่างไร
Palantir เชื่อว่า AI Platform (AIP)  นำเสนอความสามารถด้าน AI ที่ล้ำสมัยและการอ้างสิทธิ์เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้ LLM และ AI ในบริบททางทหารนั้นเป็นไปตามหลักจริยธรรม

AIP สามารถปรับใช้ LLM และ AI ข้ามเครือข่ายใดก็ได้ ตั้งแต่เครือข่ายลับไปจนถึงอุปกรณ์ที่ล้ำหน้าทางยุทธวิธี AIP เชื่อมต่อข้อมูลข่าวกรองที่มีความอ่อนไหวสูงและเป็นความลับเพื่อสร้างการแสดงสภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์

คุณลักษณะด้านความปลอดภัยของโซลูชันช่วยให้คุณกำหนดได้ว่า LLM และ AI ใดที่เข้าถึงได้ และไม่สามรถเข้าถึง และสิ่งใดที่ทำได้และไม่สามารถทำได้ด้วย AI ที่ปลอดภัยและฟังก์ชัน Hand Off การควบคุมและการกำกับดูแลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการลดความเสี่ยงด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และจริยธรรมที่สำคัญที่เกิดจาก LLM และ AI ในการตั้งค่าที่ละเอียดอ่อนและเป็นความลับ

AIP ยังยังมีกำแพงเพื่อควบคุม ดูแล และเพิ่มความไว้วางใจ ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานและ AI ดำเนินการบนแพลตฟอร์ม AIP จะสร้างบันทึกการดำเนินการดิจิทัลที่ปลอดภัย ความสามารถเหล่านี้จำเป็นต่อการปรับใช้ AI ในกองทัพอย่างมีความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อกำหนด

ในการสาธิตที่แสดง AIP ผู้ปฏิบัติงานทางทหารที่รับผิดชอบในการตรวจสอบกิจกรรมภายในยุโรปตะวันออกได้รับการแจ้งเตือนว่ายุทโธปกรณ์ทางทหารถูกรวบรวมไว้ในสนาม 30 กม. จากกองกำลังฝ่ายมิตร

AIP ใช้ประโยชน์จากโมเดลภาษาขนาดใหญ่เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถถามคำถามได้อย่างรวดเร็ว เช่น:

  • หน่วยศัตรูอยู่ในเขตใด
  • กำหนดภาพใหม่สำหรับเป้าหมายโดยมีความละเอียดตั้งแต่หนึ่งเมตรขึ้นไป
  • สร้างแนวทางปฏิบัติสามแนวทางเพื่อกำหนดเป้าหมายอุปกรณ์ของศัตรู
  • วิเคราะห์สนามรบ โดยพิจารณาจากยานพาหนะของทหารราบ ,หน่วยขนารบขนาดเล็ก ,ทีม Omega รวมถึงการตรวจสอบว่ามีขีปนาวุธกี่ลูก
  • กำหนด jammers ให้กับเป้าหมายการสื่อสารที่มีลำดับความสำคัญสูงที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
    จึงสรุปแผนการดำเนินงาน

ขณะที่ผู้ใช้งานตั้งคำถาม LLM กำลังใช้ข้อมูลตามเวลาจริงที่รวบรวมจากแหล่งข้อมูลสาธารณะและแหล่งลับ ข้อมูลจะถูกติดแท็ก และป้องกันโดยอัตโนมัติด้วยเครื่องหมายจำแนกประเภท และ AIP บังคับใช้ว่าส่วนใดขององค์กรที่ LLM เข้าถึงได้ ในขณะที่ต้องเคารพสิทธิ์ บทบาท และจำเป็นต้องรู้สำหรับแต่ละบุคคล

ทุกๆ การตอบสนองจาก AIP จะเก็บลิงก์กลับไปยังบันทึกข้อมูลพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสำหรับผู้ใช้ที่สามารถตรวจสอบได้ตามความจำเป็น

AIP ปลดปล่อยพลังของโมเดลภาษาขนาดใหญ่และ AI ที่ล้ำหน้าสำหรับองค์กรด้านการป้องกันและการทหาร ในขณะที่มีเป้าหมายที่จะทำเช่นนั้นด้วยการป้องกันที่เหมาะสม จริยธรรมและความโปร่งใสในระดับสูงซึ่งจำเป็นสำหรับการใช้งานที่ละเอียดอ่อน

Source
www.artificialintelligence-news.com

jetboat

Jetboat is a Bangkok-based tech blogger and has more than ten years of blogger sence in Thailand Specializes in mobile application , tech industries , security ,gadget, mobile marketing ,social network.

Related Articles

Back to top button