Gear

Samsung Galaxy Note 10 เปิดให้อัพเดทกล้องเวอร์ชั่นล่าสุดผ่าน Galaxy Store

Samsung Galaxy Note 10 เปิดให้อัพเดทกล้องเวอร์ชั่นล่าสุดผ่าน Galaxy Store

การอัปเดตของกล้องในอุปกรณ์ Galaxy มักจะมาเป็นส่วนหนึ่งของการอัปเดตซอฟต์แวร์ทั่วไป แต่การเห็นแอปกล้องถ่ายรูปของ Galaxy Note 10 และ 10 +  การที่มีการได้รับการอัปเดตแยกออกมาอาจจะเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจซักหน่อย

การอัพเดทครั้งนี้ ผู้ใช้แอปกล้องสามารถอัปเดตผ่าน Galaxy Store ที่ในโทรศัพท์ตระกูล Galaxy  samsung อาจจะไมไ่ด้อธิบายไปซะทั้งหมดว่าการอัพเดทนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้าง แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเตรียมสำหรับคุณสมบัติกล้องใหม่ๆ ที่อาจวางแผนไว้ หรือเป็นเพียงการอัปเดตเล็กน้อย ซึ่งไม่มีผลอะไรมากมาย นอกจากความเสถียรทั่วไปของกล้อง

หากต้องการอัปเดตแอปกล้องใน Galaxy Note 10 หรือ Note 10+ ของคุณให้เปิดแอปกล้องจากนั้นกดไอคอนรูปเฟืองที่มุมบนซ้ายเพื่อเข้าสู่การตั้งค่ากล้อง เลื่อนไปจนด้านล่างสุด แล้วแตะ About Camera จากนั้นกดปุ่ม Update คุณจะถูกนำไปที่รายการ Galaxy Store จากนั้นกดปุ่มอัปเดตที่นี่เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเวอร์ชันใหม่ การอัปเดตอาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ทุกคน และหากเป็นเช่นนั้น ให้กลับมาตรวจสอบอีกครั้งในภายหลังครับ

ที่มา : https://www.sammobile.com/

jetboat

Jetboat is a Bangkok-based tech blogger and has more than ten years of blogger sence in Thailand Specializes in mobile application , tech industries , security ,gadget, mobile marketing ,social network.

Related Articles

Back to top button