Tech!

จีนเผยแพร่กฎการกำกับดูแล Generative AI

ทางการจีนได้เผยแพร่กฎควบคุม Generative AI ซึ่งนอกเหนือไปจากกฎข้อบังคับปัจจุบันในส่วนอื่นๆ ของโลกอย่างมาก

ข้อกำหนดที่โดดเด่นประการหนึ่งคือผู้ให้บริการการ Generative AI ต้องแน่ใจว่าบริการของตนเป็นไปตามค่านิยมหลักของสังคมนิยม ขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ยุยงให้เกิดการโค่นล้มอำนาจรัฐ การแยกตัว การก่อการร้าย หรือการกระทำใดๆ ที่บั่นทอนเอกภาพของชาติและเสถียรภาพทางสังคม

ห้ามไม่ให้บริการ Generative AI ในประเทศจีนส่งเสริมเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังทางชาติพันธุ์และการเลือกปฏิบัติ ความรุนแรง ความลามกอนาจาร หรือข้อมูลที่เป็นเท็จและเป็นอันตราย กฎเกี่ยวกับเนื้อหาเหล่านี้ยังคงสอดคล้องกับฉบับร่างที่เผยแพร่ในเดือนเมษายน 2023

นอกจากนี้ กฎระเบียบยังเผยให้เห็นถึงความสนใจของจีนในการพัฒนาสินค้าสาธารณะดิจิทัลสำหรับ Generative AI

เอกสารดังกล่าวเน้นการส่งเสริมแพลตฟอร์มทรัพยากรข้อมูลการฝึกอบรมสาธารณะและการแบ่งปันฮาร์ดแวร์สร้างแบบจำลองร่วมกันเพื่อเพิ่มอัตราการใช้ประโยชน์ ทางการยังตั้งเป้าที่จะสนับสนุนให้มีการเปิดการจัดหมวดหมู่ข้อมูลสาธารณะอย่างเป็นระเบียบและขยายแหล่งข้อมูลการฝึกอบรมสาธารณะคุณภาพสูง

ในแง่ของการพัฒนาเทคโนโลยี กฎกำหนดว่า AI ควรได้รับการพัฒนาโดยใช้เครื่องมือที่ปลอดภัยและได้รับการพิสูจน์แล้ว ซึ่งรวมถึงชิป ซอฟต์แวร์ เครื่องมือ พลังการประมวลผล และทรัพยากรข้อมูล

ต้องเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อใช้ข้อมูลสำหรับการพัฒนาแบบจำลอง และต้องได้รับความยินยอมจากแต่ละบุคคลก่อนที่จะรวมข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นที่การปรับปรุงคุณภาพ ความถูกต้อง ความถูกต้อง ความเที่ยงธรรม และความหลากหลายของข้อมูลการฝึกอบรม

เพื่อให้แน่ใจว่ามีความยุติธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ นักพัฒนาจำเป็นต้องสร้างอัลกอริทึมที่ไม่เลือกปฏิบัติตามปัจจัยต่างๆ เช่น ชาติพันธุ์ ความเชื่อ ประเทศ ภูมิภาค เพศ อายุ อาชีพ หรือสุขภาพ

ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ให้่ใบริการการเจเนอเรทีฟเอไอจะต้องได้รับใบอนุญาตสำหรับบริการของพวกเขาภายใต้สถานการณ์ส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นการเพิ่มการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบอีกชั้นหนึ่ง

กฎใหม่มีกำหนดจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 สิงหาคม 2023 กฎของจีนจะไม่เพียงมีนัยต่อผู้ให้บริการ AI ในประเทศเท่านั้น แต่ยังใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการอภิปรายระดับนานาชาติเกี่ยวกับการกำกับดูแล AI และหลักปฏิบัติทางจริยธรรมอีกด้วย

คุณสามรถหาอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่ http://www.cac.gov.cn/2023-07/13/c_1690898327029107.htm

Source
www.artificialintelligence-news.com

jetboat

Jetboat is a Bangkok-based tech blogger and has more than ten years of blogger sence in Thailand Specializes in mobile application , tech industries , security ,gadget, mobile marketing ,social network.

Related Articles

Back to top button