Review

พระราชกรณียกิจด้านไอที ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

king bhumibol technology
รู้หรือไม่เกี่ยวกับ #พระราชกรณียกิจ ด้านไอที และการสื่อสาร ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 • มีพระราชดำริพัฒนาวิทยุสื่อสารเพื่อใช้เองในประเทศ ศึกษาวิจัย รวมถึงการออกแบบและสร้างสายอากาศย่านความถี่สูงมาก หรือ VHF และเพราะมีพระราชประสงค์ที่อยากทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆ เช่น สาธารณภัย เพื่อส่งความช่วยเหลือ รวมถึงการรับฟังข่าวทุกข์สุขของประชาชน
 • มีพระราชดำริให้นำระบบสื่อสารแบบ Repeater เชื่อมต่อทางวงจรทางไกลขององค์การโทรศัพท์ฯ ให้มูลนิธิแพทย์อาสาฯ (พอ.สว.) เพื่อช่วยเหลือผู้อยู่ห่างไกล
 • HS1A คือสัญญาณเรียกขานวิทยุสื่อสารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสำหรับใช้ในกิจการวิทยุมัครเล่น
 • VR-009 คือสัญญาณเรียกขานวิทยุสื่อสารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสำหรับใช้ในกิจการวิทยุอาสาสมัคร
 • มีพระราชดำริที่จะให้โรงเรียนไกลกังวลเป็นเครือข่าย และเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาผ่านดาวเทียมไทยคม จำนวน 6 ช่อง
 • คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของพระองค์คือ Macintosh SE โดยเครื่องถัดมาคือ IBM PC
 • คอมพิวเตอร์พกพาเครื่องแรกที่พระองค์ใช้คือ Osbourne 1
 • พระองค์ทรงใช้คอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบบัตรอวยพรปีใหม่ เพื่อพระราชทานแก่ข้าราชการ ซึ่งแต่เดิมพระองค์ได้พระราชทานผ่านเครื่องเทเล็กซ์
 • word processing ที่พระองค์ใช้และแก้ไขเพื่อใช้ตามพระราชประสงค์ คือ CU Writer ทรงออกแบบฟอนท์ไทยด้วยพระองค์เองผ่านโปรแกรม “Fontastic” เช่น แบบจิตรลดา แบบภูพิงค์ รวมไปถึงภาษาอื่น เช่น ภาษาสันสกฤต และอักขระเทวนาครี
 • โครงการพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์เป็นหนึ่งโครงการในพระราชดำริ โดย พระราชทานทรัพยส่วนพระองค์ให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพัฒนาโครงการ โดยระบบนี้ชื่อ Buddhist Scriptures Information Retrieval IV หรือ BUDSIR IV
 • พระองค์ทรงมีรับสั่งถึงองค์การโทรศัพท์ ให้ติดตั้งวงจรสื่อสารเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบ Leased Line เชื่อมต่อ Server ที่ KSC ไปยังห้องทรงงาน รวมถึงติดตั้งอินเตอร์เน็ตที่โครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 • พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบถวายการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”

jetboat

Jetboat is a Bangkok-based tech blogger and has more than ten years of blogger sence in Thailand Specializes in mobile application , tech industries , security ,gadget, mobile marketing ,social network.

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button