Tech!

ลือ Samsung Galaxy Fold จะกลับมาเปิดตัว 6 กันยานี้ที่ IFA

ลือ Samsung Galaxy Fold โทรศัพท์จอพับได้กลับมาเปิดตัวใหม่ 6 กันยานี้ที่ IFA

มีการคาดการกันว่า Samsung  Galaxy Fold  สมาร์ทโฟนจอพับได้ในตระกูล Galaxy รุ่นปรับปรุงจะกลับมาเปิดตัวในวันที่ 6 กันยายน
ตามข่าวของเกาหลี Yonhap จากเกาหลี ซึ่งถูกเปิดเผยโดย Android Central

เมื่อครั้งที่ Samsung เปิดตัว  Galaxy Fold ครั้งแรกในเดือนเมษายน นักรีวิวหลายคนค้นพบปัญหาเกี่ยวกับหน้าจอของโทรศัพท์ในส่วนของการพับ มีนักตรวจสอบบางคนค้นพบปัญหาของ protective layer ที่ไม่ได้ออกแบบมาอย่างไม่สมบูรณ์ และปัญหาเกี่ยวกับหน้าจอการแสดงผลหน้าจอผิดปกติ แต่ส่วนเรื่องรายละเอียดการใช้งานอื่นๆ นั้นไม่มีผลอะไร

และจากเสียงสะท้อนถึงข้อบลกพร่องที่ออกมาไม่ดีนัก ในที่สุด Samsung เรียกคืนหน่วยเพื่อตรวจสอบ และชะลอการเปิดตัวเครื่องรุ่นนี้ในเชิงพาณิชย์ออกไปเรื่อย ๆ ก่อน จนกว่าจะประกาศว่าโทรศัพท์จะเปิดตัวอีกครั้งในเดือนกันยายน พร้อมการแก้ไข และปรับปรุงการออกแบบ

ซึ่งถ้ามีการเปิดตั้วโทรศํพท์รุ่นนี้ในวันที่ 6 จริง ก็จะเป็นวันเดียวกับงานแสดงสินค้าอิเล็คทรอนิคส์ IFA (Internationale Funkausstellung Berlin) ในเยอรมนีเริ่มต้นขึ้นพอดี

เราคิดว่าถ้า Samsung เปิดตัว และพร้อมประกาศวันขายจริง นี่คือการแย่งชิงพื้นที่ตลาดนวัตกรรมโทัรศํพท์จอพับได้ ที่วางขายเชิงพาณิชย์รายแรกเลยทันที หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีผู้ผลิตสมาร์ทโฟนหลายรายพยายามจะแสดงผลงานการพัฒนาโทรศัพท์จอพับได้ในลักษณะเดียวกัน เแต่ไม่ใช่ทุหกรายที่ทำมาแล้วใกล้่เคียงกับคำว่าพร้อมขายจริงในปี

ที่มา :  www.businessinsider.com

jetboat

Jetboat is a Bangkok-based tech blogger and has more than ten years of blogger sence in Thailand Specializes in mobile application , tech industries , security ,gadget, mobile marketing ,social network.

Related Articles

Back to top button